Home

Denne bloggen har nå gått fra å være en konto jeg bruker for å «overvåke» elevarbeid, til å være noe jeg tester i forbindelse med studier.

Målet er egentlig å finne ut om jeg skal bruke wordpress i stedet for wikispaces til en del av ressursene jeg lager i forbindelse med informasjonskompetanse.

Reklamer